Kees Goetstouwers heeft jarenlang samen met zijn vrouw Mary de kinderopvangorganisatie GO for Kids B.V. in Beuningen en omgeving geleid. In 2018 hebben zij hun bedrijf verkocht aan KION, een grote kinderopvangorganisatie uit Nijmegen. Kees vertelt over hun ondernemersverhaal en hoe Adagium ondersteund heeft bij het overnametraject.

Hoe zijn jullie gestart met GO for Kids?

Kees: “Mary en ik hebben allebei bedrijfskunde gestudeerd en hebben door de jaren heen bij verschillende grote organisaties door heel Nederland gewerkt. We zijn in de jaren ’90 gesetteld in Beuningen, omwille van mijn baan bij Stork. In 1998 startte Mary met GO for Kids als gastouderbureau. Dat idee is ontstaan doordat we onze eigen kinderen in de kinderopvang hebben gehad en wat ons betreft de flexibiliteit en service beter kon.”
Kees vertelt verder: “Later werd Mary getipt om te beginnen met een buitenschoolse opvang, een vorm van kinderopvang die toen nog niet bestond in Beuningen. Toen heeft ze de eerste locatie geopend om buitenschoolse opvang te bieden.”

In 2004 kwam ook Kees in het bedrijf. “Mijn eigen interim opdracht bij Achmea liep af. GO for Kids was inmiddels uitgegroeid naar twintig medewerkers en de administratie vroeg daarom wat extra aandacht. Daar heb ik me toen in verdiept en sindsdien ben ik niet meer weggegaan,” aldus Kees.

Een veranderende organisatie

GO for Kids groeide en heeft door de jaren heen flink wat veranderingen doorgemaakt. Kees: “Wij zijn, naast de buitenschoolse opvang, als één van de eerste aanbieders, gestart met tussen schoolse opvang (TSO). Dat was heel vooruitstrevend voor die tijd. Ondertussen bleven onze BSO locaties groeien en later hebben we, aanvullend daarop, onze eerste kinderdagverblijf locatie gebouwd. Een aantal jaren later hebben we verschillende peuterspeelzalen overgenomen. Vandaag de dag telt ons bedrijf zes peuterspeelzalen, zeven BSO locaties, drie kinderopvanglocaties en zijn we op zeven scholen actief met TSO.”

Het besluit om te verkopen

Jullie hebben een succesvol en groeiend bedrijf. Wat brengt het moment daar om GO for Kids te verkopen? Kees: “Mary en ik vroegen ons af wat we nu eigenlijk met ons bedrijf wilden. Geen van onze drie dochters toonden interesse om het bedrijf over te nemen. In onze branche zijn er nu een aantal cruciale veranderingen gaande die impact hebben op de organisatie. Willen wij dit nog wel doen, was onze vraag. We kwamen tot de conclusie dat dit het moment was om te verkopen. Onze accountant verwees ons door naar Adagium. Dat klikte meteen goed. Het persoonlijke karakter en het contact als gelijkwaardige ondernemers, dat vind ik belangrijk. Adagium is no-nonsens en sluit daarmee goed aan bij de zakelijke markt.”

Een goede begeleiding dankzij Adagium

Kees en Mary realiseerden zich dat het belangrijk is om tot een goede waardebepaling van GO for Kids te komen. “De markt roept wel van alles, maar dat kun je zelf niet bepalen. Daar heb je een specialist voor nodig,” licht Kees toe.
Voor Mary was het heel belangrijk dat het bedrijf een goed vervolg zou hebben. Kees: “Ze wil niet dat er na de verkoop direct flink in de organisatie gesneden wordt. Met die wetenschap hebben we samen met Adagium een geschikte overname partij benaderd. En zo kwamen we met KION in gesprek. Zij zijn al in de regio gevestigd, ze zijn namelijk de grootste kinderopvangorganisatie in Nijmegen.”

Alle gesprekken zijn begeleid door Adagium. Gevolgd door de onderhandelingen en het cijfermatige gedeelte. “Je merkt dat Adagium dit goed in de vingers heeft. Zij stellen goede contracten op en weten op de juiste manier afspraken te maken, waarbij zij duidelijk rekening houden met onze wens en behoefte. Het pand is bijvoorbeeld nog in ons eigendom en wordt de komende jaren aan KION verhuurd. En zo is de deal rondgekomen,” vertelt Kees.

“We hebben onze medewerkers persoonlijk verteld hoe wij samen tot dit besluit zijn gekomen en wat voor proces we hierbij hebben doorgemaakt. Vervolgens heeft KION zijn visie kunnen geven op de overname. Het was allemaal heel open. Alle medewerkers hebben hun dienstverband kunnen behouden. Daar zijn we blij mee en was voor ons ook een belangrijke wens,” besluit Kees.

Schakel op tijd een ervaren partij in als Adagium

Kees en Mary hebben de begeleiding van Adagium als heel positief ervaren. “Adagium heeft het proces heel gedegen begeleid. Van verkoop en onderhandelingen tot aan boekenonderzoek,” vertelt Kees.

“Het is heel belangrijk om vroegtijdig een partij als Adagium in te schakelen. Zij hebben dit soort trajecten procesmatig goed in de vingers. Verwacht bijvoorbeeld niet dat je zo’n overdracht contractueel zelf wel even op twee A4tjes schrijft. Zeker niet met een complexe organisatie zoals wij hebben. Daar komt goede aandacht bij kijken, om dat allemaal goed op papier te zetten,” legt Kees uit.

Na de zomervakantie kijken we verder

“In 2018 zijn wij gestopt met onze werkzaamheden voor GO for Kids. Alles werd overgedragen aan de medewerkers en aan KION. Vervolgens heb ik even de tijd en ruimte genomen om alles los te laten. Daarna zijn we er eens rustig voor gaan zitten om te bekijken wat we nu eigenlijk willen,” besluit Kees.