In 2016 verkocht Frank van den Boogaard zijn bedrijf SOVO B.V.. Het Veghelse bedrijf ontstond in 1985 vanuit de Contactgroep Veghelse Ondernemers. SOVO B.V. verzorgde aanvankelijk trainingen gericht op automatisering, communicatie, kwaliteit en veiligheid voor bedrijven die binnen deze contactgroep vielen. In de loop van de tijd werden ook in de ruime regio nieuwe opdrachtgevers gevonden. Frank had in 2016 de leeftijd om SOVO B.V. te verkopen en nu, vier jaar later, blikken we met hem terug op het soepel verlopen overnametraject.

Van het onderwijs naar het bedrijfsleven

Van origine was Frank leraar lichamelijke opvoeding op een VWO school in Veghel. Frank: “Dat heb ik jaren met plezier gedaan, echter was het ondernemende gevoel bij mij altijd aanwezig. In 1989 werd ik benaderd om voor de Stichting Opleidingen Veghelse Ondernemingen te gaan werken en deze organisatie verder vorm te geven. Bij SOVO kwam het ondernemerschap samen met mijn passie voor educatie. In die tijd was kantoorautomatisering een belangrijk onderwerp en daar stapten we met dit initiatief gretig op in. Zo verzorgden we aanvankelijk voor allerlei, vooral Veghelse bedrijven automatiseringstrainingen. Het palet werd al snel breder omdat we meegroeiden met de markt. Er volgden trainingen in communicatie, kwaliteit, techniek en veiligheid en we werden een partner in certificeringen”.

Frank: “Na zeven jaar kreeg ik de kans om 51% van de aandelen over te nemen en in een later stadium ben ik volledig eigenaar geworden van SOVO B.V., de V binnen de naam werd overigens aangepast in ‘voor’ om chauvinisme te voorkomen. De kracht van de onderneming heeft altijd gelegen in het meeveren met de vragen vanuit onze klanten. Zo hebben we bijvoorbeeld later trainingen ontwikkeld en uitgevoerd voor veiligheids- en kwaliteitssystemen. Een ander initiatief, waar ik nog steeds trots op ben, is de Stichting Metaal Opleidingen (SMO), welke samen met enkele ondernemers en het toenmalige Centrum Vakopleiding werd opgericht.
Hier worden nog steeds meer dan honderd leerlingen binnen en buiten het bedrijf (ROC de Leijgraaf) opgeleid tot professional in de metaal. Daarnaast heeft SOVO ook een complete certificering ontwikkeld voor uitvaartverzorgers. Deze certificering wordt, in combinatie met een verplichte educatie, door de Nederlandse bedrijfstak opgenomen in een register. Door ook dergelijke initiatieven te ontplooien konden we ons dienstenpalet breder maken en ons bestaansrecht verder vormgeven”.

Kortom, het was een prachtige periode waar ik met veel plezier op terug kijk. De overstap naar het bedrijfsleven heeft mijn referentiekader enorm verruimd. Mijn focus lag altijd op het netwerken en onderhouden van contacten. Daardoor heb ik ontzettend veel mensen leren kennen en mooie ontwikkelingen meegemaakt. Deskundig personeel is een belangrijke factor, ook voor de waarde van een bedrijf. SOVO kende prima medewerkers die het bedrijf vele jaren trouw bleven.

Tijd voor een verkoop

Het gebrek aan opvolging binnen eigen kring in combinatie met zijn leeftijd zorgde ervoor dat Frank besloot om SOVO B.V. te verkopen. Frank: “Destijds was ik 65 en ik merkte dat de tijden veranderd waren. Waar ik veel meer van het persoonlijke contact was in zakendoen, verschoof dat naar een steeds meer digitale aanpak. Nadat ik het besluit had genomen om te verkopen, bevestigde een goede vriend mij met Adagium contact op te nemen. Dat bleek een schot in de roos. Wat ik namelijk geweldig in Adagium waardeer is dat zij een breed netwerk hebben, waardoor zij de geschikte kandidaat aan tafel kregen. Dit ondanks de toch bijzondere organisatie die SOVO was. De kopende partij, CertificeringsAdvies Nederland (CAN), was met name geïnteresseerd in onze advies- en opleidingstak gericht op kwaliteit en veiligheid. Denk aan ISO, VCA, BHV, brandveiligheid en ontruimingsplannen. Na enkele eerste gesprekken was de intentie bij beide partijen om het traject met elkaar te vervolgen”.

Frank vervolgt: “Terugkijkend op het overnameproces is dit heel soepel verlopen. Adagium gaf gedurende het volledige traject telkens de poolstoklengte aan. Ze schetsten zeer duidelijk welke opties ik had en hebben daarbinnen altijd de realiteit voor ogen gehouden. Natuurlijk wilden ze voor mij de beste voorwaarden uit de strijd halen en daarin zijn zij goed geslaagd. Bij een bedrijfsoverdracht is het een must om goede adviseurs aan tafel te hebben; om tot in detail alle afspraken te maken maar ook om het evenwicht te bewaren tijdens de onderhandelingen zodat de koper en verkoper elkaar blijven vinden gedurende het traject”.

Binnen zes maanden was de bedrijfsoverdracht afgerond. Frank: “Het gehele overnameproces verliep volgens een duidelijke structuur. Dat was prettig, omdat er complexe materie op mij af kwam en alles juridisch en fiscaal tot in detail goed vastgelegd diende te worden.

Adagium bracht alles terug tot behapbare en duidelijke stappen. Daardoor was het voor zowel de kopende als verkopende partij continu helder wat er verwacht werd. Dat zorgde er ook voor dat vraag en aanbod dichter bij elkaar kwamen en we uiteindelijk een akkoord bereikten”.

Zo lang het kan, blijf ik actief

Na de overdracht bleef Frank nog twee jaar actief binnen het bedrijf. Frank: “In die periode was mijn focus met name gericht op het initiatief dat we voor het Nederlandse uitvaartwezen ontwikkeld hadden. Dat heb ik nog anderhalf jaar doorgezet om het goed overdrachtelijk te maken. Dat heeft men vervolgens uitstekend doorgezet want zij zijn binnen deze branche nog steeds “goed aan de bal”.

Op dit moment is Frank zeventig en nog altijd actief als adviseur en coach.
Frank: “Vandaag de dag train ik nog steeds ondernemers en medewerkers van bedrijven op het gebied van communicatie en leiderschap. Daarbij ben ik ook actief in de hockeywereld als ‘coach van de coach’ en docent voor de KNHB. Mijn passie komt voort uit mijn overtuiging dat er ‘coaches zijn die nooit verliezen’, waarbij niet het resultaat maar de beheersing van het proces daarnaartoe, leidend is! Zo lang ik kan wil ik actief blijven en mijn ervaring en kennis in dienst stellen om anderen te helpen. Het is goed om wat om handen te houden”.

Advies in alle aspecten van een bedrijfsoverdracht

Wat de motieven ook zijn, het is een belangrijk proces waarin de ondernemer verkeert. Er komt een moment van realisatie dat het de beste oplossing is om het bedrijf of de aandelen te verkopen. Het is erg waardevol om tijdens dit proces te sparren met deskundigen die weten hoe de wereld van bedrijfsoverdrachten werkt. “De eventuele verkoop van een bedrijf gaat veel verder dan enkel het behalen van de juiste verkoopopbrengst”, stelt Albert. “Het gaat onder andere over de toekomst van het bedrijf en het personeel, is het bedrijf wel klaar om verkocht te worden én wie is de geschikte opvolger? Er zijn veel belangrijke aspecten die in deze fase op een ondernemer afkomen en die impact hebben op de uiteindelijke verkoop. Als ondernemer wil je immers dat je bedrijf een goed vervolg krijgt”.