In 2006 richtten Han Galema en Albert Dominicus samen het bedrijf Adagium op. Nu na 15 jaar ondernemen blikken beiden heren terug op het verleden en bespreken zij de nieuwe rol die Han Galema vanaf 2021 gaat bekleden. Han treedt officieel uit als aandeelhouder en blijft als ambassadeur verbonden aan Adagium. Frank Schuurmans treedt formeel toe als nieuwe aandeelhouder.

De onderneming staat centraal

Han: “De slogan van Adagium is sinds dag één ‘ieder bedrijf een goed vervolg’. Dan is het natuurlijk belangrijk dat je dit binnen de eigen onderneming ook doorvoert. We willen de loodgieter zijn waarvan de kraan niet lekt. Vandaar dat het een logische ontwikkeling is waarmee we met deze aandelenoverdracht de continuïteit van Adagium waarborgen. Met die gedachte zijn we 15 jaar geleden ook gestart, om altijd uit het belang van de onderneming te handelen”.
Albert: “Met deze verschuiving in aandelen voldoen we inderdaad aan dat principe. Het heeft nooit gedraaid om Han of Albert, maar altijd om de toekomst van het bedrijf Adagium”.

15 jaar Adagium

Albert: “We hebben beiden een andere aanvliegroute genomen maar zijn in 2006 samen voor onszelf begonnen. Hoe kijk jij terug op 15 jaar Adagium?”
Han: “Het was 15 jaar hard en met veel plezier werken. Met daarbij ook een karrevracht aan positieve momenten. Ik heb het altijd fantastisch gevonden dat ik bij een bedrijfsoverdracht behoorlijk diep in een onderneming en naar de ondernemer mocht kijken. Dat beschouw ik als een voorrecht, ook gezien mijn voorliefde voor MKB bedrijven. Adagium heeft een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Ik ben dan ook trots op de gezamenlijkheid waarin we met het hele team een herkenbare onderneming hebben neergezet. De erkenning vanuit de markt is daar een goede bevestiging van”.

Bouwen aan een onderneming

Albert: “We hebben de bewuste keuze gemaakt om te bouwen aan een onderneming en dat is in de praktijk een lastig proces. Het vak waarin wij ons bevinden is sterk gericht op het netwerk. Van dag één tot en met nu richten wij ons vizier op de lange termijn”.
Han: “Ieder bedrijf een goed vervolg is wat dat betreft absoluut een winnende kreet. Zodra wij deze visie voor onszelf duidelijk voor ogen hadden, konden we daar in de uitvoering een accent op leggen. Het geeft een magisch gevoel dat we deze visie door de jaren heen vast hebben weten te houden en zowel klanten als medewerkers zich aan deze visie verbonden”.

Wat was lastig in deze 15 jaar?

Han: “Bij tijd en wijle was het verdomd lastig om, in een markt die permanent acquisitie nodig heeft, voldoende lonend te blijven. Toen wij startten in 2006 waren er 3.800 geregistreerde overnamespecialisten in Nederland. We wisten dat we er hard aan moesten blijven trekken om te blijven draaien. Van twee ondernemers met dossiers onder de arm zijn we gegroeid naar een stabiel bedrijf met een bedrijfspand en een voltallig team deskundigen. De kredietcrisis in 2008 heeft zeker effect gehad, maar we stonden op en gingen weer voorwaarts”.
Albert: “In de grilligheid van onze markt was het inderdaad soms worstelen om onze cashflow constant te houden. Ook in mindere tijden behielden we de bedrijfsmentaliteit om te blijven bouwen aan onze onderneming. Naast onze zakelijke besognes heeft ons privéleven ook aandacht gevraagd en gekregen. Het is gelukt ook hier een goede balans te houden. De komst van Frank in 2014 vormde een nieuwe stap in onze bedrijfsvoering. Daarmee kwam een potentiële opvolger binnen”.

Het ambassadeurschap

Albert: “De volgende fase breekt aan en dat betekent dat Han de rol van ambassadeur gaat vervullen. Je bent dan niet meer verplicht om actief te zijn in een uitvoerende rol, maar dat mag wel. Met je deskundigheid en ervaring ben je in de regio een uithangbord voor Adagium. Wat verwacht je zelf van deze rol?”
Han: “Ambassadeur is een prachtige term. Ik blijf het ondernemende gevoel houden en mijn hart verbinden aan het adviseren van MKB bedrijven. Daar waar ik in het verleden er écht op uit ging om expliciet te begeleiden in bedrijfsovernames, verandert die invulling nu. Mochten ondernemers om advies verlegen zitten, hoop ik dat zij het vertrouwen hebben om mij te raadplegen. Daarbij verwijs ik mensen met een warme aanbeveling door naar Adagium, het trackrecord spreekt boekdelen. Naast het ambassadeurschap volg ik mijn passie om jonge talenten binnen Adagium te begeleiden en verder naar voren te helpen”.

Een advies naar Adagium 3.0 en het huidige team?

Han vertelt afsluitend: “Blijf vanuit jezelf het bedrijf vormen, zoals we dat de afgelopen jaren gedaan hebben. We hebben altijd de focus gehouden om als persoon mee te gaan in het verhaal. In de markt zijn er tal van adviseurs die een bedrijfsovername technisch kunnen begeleiden, maar de persoonlijke kant en binding met klanten is het punt waar Adagium zich altijd op heeft weten te onderscheiden. Behoud het lef om die persoonlijke noot aan het bedrijf Adagium toe te voegen”.