Nergens groeit de Nederlandse economie zo hard als in Zuid Oost Nederland. Dit blijkt uit een tussentijdse analyse van de sociaaleconomische situatie van SER Brabant. Het succes van de Brabantse economie is misschien wel het meest zichtbaar bij de MKB-bedrijven. Hier is een omzetgroei te zien van 12%. Met drie sprekers die de economische dynamiek in de regio vanuit hun werk kennen, zijn wij het gesprek aan gegaan.

Onze collega Albert Dominicus was spreker tijdens dit platformbijeenkomst. Hij gaf tijdens zijn presentatie zijn visie op het verbinden tussen de verschillende regio’s in Oost-Brabant en Limburg. Albert vergeleek dit onderwerp met de verschillen tussen bedrijfsovernames binnen familiebedrijven en reguliere bedrijven. Te denken aan kenmerken als emotie, (levenslange) verbinding, tradities enz. Waarbij hij de vraag stelde op welke wijze de regio zich het beste wil en kan ontwikkelen en hoe de politiek hierbij betrokken is. Is dat volgens het familiesysteem of volgens het bedrijfssyteem?

De andere twee sprekers waren Peter Portheine (1962), programmadirecteur Health & Technology, Smart District Brainport Development NV die sprak over de innovatieve kracht van de regio. En VVD-gedeputeerde voor economische zaken van Limburg, Twan Beurskens (1963). Hij ging vooral in op de vraag wat de VVD en de regionale politiek in Limburg en Brabant kan bijdragen aan verdere groei van de economie in onze regio.