mannen in gesprek over een bedrijfsoverdachtBEHANDEL PIJNPUNTEN NOOIT INDIVIDUEEL, MAAR ALTIJD COLLECTIEF

Onder pijnpunten verstaan we emotionele punten of zaken waar men in het overnametraject nog geen overeenstemming heeft. Als er dan onderonsjes ontstaan, kunnen mensen zich buitengesloten voelen en dan ontstaan er discussies op basis van gevoel in plaats van dat het over de inhoud gaat. De persoon die buitengesloten wordt kan zich gaan afvragen waarom dit gebeurt en kan het gevoel hebben dat er over hem wordt gepraat. Voorkom dit soort situaties door altijd vooraf aan te kondigen wanneer je bijvoorbeeld met de adviseurs onderling even wilt overleggen. Spreek met mensen en niet over mensen.

Een voorbeeld: Tijdens een bedrijfsovernametraject brengt de verkopende partij aan de kopende partij ter sprake dat de ondernemer wil dat een van zijn kinderen bij het bedrijf kan blijven werken. Dit wordt een pijnpunt in het overnametraject, als de kopende partij aangeeft hier niet voor open te staan. Het beste is dat de bedrijfsovernameadviseur dit punt dan samen met zowel de kopende als verkopende partij bespreekt. Hierdoor ontstaat er begrip voor elkaar. Als adviseur verplaats je je in beide standpunten. Door pijnpunten collectief te behandelen creëer je bij alle betrokken partijen in het overnameproces begrip en wordt er naar een oplossing gezocht waar alle partijen zich in kunnen vinden. Niemand wordt buitengesloten. Nooit.

WILT U MEER INFORMATIE OVER BEDRIJFSOVERNAMES?

Onze adviseurs vertellen u graag meer over bedrijfsovernames

DIRECT CONTACT