iemand wordt onder tijdsdruk gewezen waar op het contract ze moeten tekenenONDERHANDEL NIET ONDER TIJDSDRUK EN ONDERHANDEL NOOIT ACHTERUIT DAT GEEFT FRUSTRATIES BIJ DE TEGENPARTIJ

Onderhandelen onder tijdsdruk bij een bedrijfsoverdracht zal meestal een negatief effect hebben op het onderhandelingstraject. Tijdsdruk kan snel voor stress zorgen en brengt vaak onzorgvuldigheid en onduidelijkheid met zich mee. De onderhandelingsfase is een belangrijke fase bij een bedrijfsovername, deze fase heeft als doel om een goed resultaat te realiseren. Foutjes en slordigheden zijn daarbij geen optie.

Wat kunnen de gevolgen zijn van het creëren van tijdsdruk?

Onderhandelen onder tijdsdruk bij een bedrijfsoverdracht zal meestal een negatief effect hebben op het onderhandelingstraject. Tijdsdruk kan snel voor stress zorgen en brengt vaak onzorgvuldigheid en onduidelijkheid met zich mee. De onderhandelingsfase is een belangrijke fase bij een bedrijfsovername, deze fase heeft als doel om een goed resultaat te realiseren. Foutjes en slordigheden zijn daarbij geen optie.

Wanneer een koper bijvoorbeeld ervaart dat hij nu een besluit moet nemen en niet het gevoel heeft dat hij voldoende de tijd krijgt om na te denken, dan kan dit tot negatieve gevolgen leiden. Door tijdsdruk kun je ook zaken over het hoofd zien en kunnen er fouten worden gemaakt, die mogelijk cruciaal zijn.

De adviseurs van Adagium zijn er voorstander van om tijd als een slim element in te zetten. De ene keer gebruik je tijd om wat meer ruimte te nemen. De andere keer gebruik je tijd door op het juiste moment de druk wat op te voeren (door een deadline te stellen bijvoorbeeld) om sneller tot overeenstemming te komen. Op die manier is het versnellen van het proces zeker mogelijk, maar dat moet altijd goed getimed worden. Gebruik ‘tijdsdruk’ dan ook alleen als je zelf de gestelde termijnen kunt nakomen en gebruik het alleen als je echt goed geluisterd hebt naar partijen en een goed inschatting kunt maken van uitkomsten. Een goede inschatting kan mogelijke hick-ups in het onderhandelingsproces voorkomen.

Onderhandel nooit achteruit. Wat betekent dat?

In een bedrijfsovername proces is het belangrijk dat je afspraken op het juiste moment maakt en deze dan vervolgens ook nakomt. Doe je dit niet, dan kan dit flinke frustraties en een breuk in vertrouwen met zich meebrengen, vaak voor beide partijen. 
Voorbeelden van ‘achteruit onderhandelen’ zijn:
Wanneer er een prijs wordt afgesproken en je deze later weer wilt wijzigen om bepaalde redenen of door omstandigheden die je over het hoofd hebt gezien.
Je vraagt om een financiering voor een bepaald bedrag en op een later moment in het overdrachtsproces vraag je om een hoger bedrag.
Of de verkopende partij maakt de afspraak dat hij na de verkoop van zijn bedrijf nog 5 maanden in het bedrijf blijft werken. Later in het proces probeert hij hier onderuit te komen.
Soms kun je tijdens de onderhandelingen nog kleine wijzigingen in dit soort afspraken maken, maar dat wat je hebt toegezegd dien je ook na te komen!

Wij durven te stellen dat een aanpassing achteraf (hoe klein ook) zeer gevaarlijk is voor het onderlinge vertrouwen of sterker nog het wantrouwen aanwakkert. Een gezond wantrouwen mag er zijn maar wantrouwend gedrag vanuit dit soort ervaringen kan “killing” zijn voor een onderhandelingsproces. Vaak niet zozeer vanuit ratio maar veelal vanuit emotie. Het doel is namelijk om een onderneming op een goede manier voort te zetten tegen een juiste deal, waar zowel de verkoper als de koper tevreden mee zijn. Vertrouwen is emotie!

Hoe hoort het dan wel?

Het doel van een onderhandelingsprocedure is om er samen goed uit te komen. Dat doel mag gedurende het proces niet uit het oog worden verloren. Dat vraagt van beide partijen om de onderhandeling ook vanuit de “tegenpartij” te bekijken. Het gaat om inlevingsvermogen, daar zijn de adviseurs van Adagium een goede partner in. Voorbeelden hiervan zijn:
Zorg dat je weet waarom de ‘tegenpartij’ bepaalde zaken op een bepaalde manier geregeld wil hebben. Wanneer je hier van op de hoogte bent kun je mogelijk met goede alternatieve mogelijkheden komen.

Ben je er bewust van dat een route van A naar B niet altijd direct van A naar B loopt. Door op de hoogte te zijn van alternatieve routes kun je daar op inspelen. Dat helpt het onderhandelingsproces vooruit.

De adviseurs van Adagium zijn een belangrijke partner in dit proces van ‘vooruit onderhandelen’. Zij kennen de mogelijkheden vanuit hun ervaring en vakkennis. Met die ervaring kunnen zij haarfijn aanvoelen wat in een onderhandelingsprocedure voor beide partijen nodig is om tot een goed vervolg van de onderneming te komen. Want dat is waar het uiteindelijk allemaal om draait.

WILT U MEER INFORMATIE OVER BEDRIJFSOVERNAMES?

Onze adviseurs vertellen u graag meer over bedrijfsovernames

DIRECT CONTACT