ideale verkoopsituatie jenga toren met muntstukken eropMET EEN TIJDIGE BEDRIJFSWAARDERING WERK JE NAAR DE IDEALE VERKOOPSITUATIE TOE

Waarderen is kijken naar de toekomst en het beoordelen van de risico’s van afwijkende kasstromen. Hierbij zijn kasstromen niet gelijk aan de verwachte winst.

Winst is een gegeven, maar is per definitie niet gelijk aan het aantal Euro’s die je op jaarbasis overhoudt. Nettowinst en kasstroom verschillen namelijk door kosten die geen uitgave zijn (bijvoorbeeld afschrijvingen en voorzieningen) en uitgaven die geen kosten zijn (bijvoorbeeld investeringen in vaste/vlottende activa en uitgaven voor groot onderhoud).

Bij het bepalen van de waarde van een onderneming zijn een aantal zaken van belang. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Wat is het toekomstperspectief van de onderneming? Wat is de verwachting hoe het bedrijf in de komende jaren gaat ontwikkelen? Dat kan gebaseerd worden op bijvoorbeeld strategie, marktpositie en algemene vooruitzichten.
  • Hoe voorspelbaar zijn omzetten, marges en kosten ten opzicht van elkaar? Een langlopend huurcontact met een goede huurder geeft een grotere voorspelbaarheid dan een bedrijf dat afhankelijk is van het continue binnenhalen van nieuwe projecten.
  • Kan de onderneming makkelijk bijsturen in kosten?
  • In hoeverre is het bedrijf (nog) afhankelijk van de huidige ondernemer? Dit wordt vaak onderschat, maar heeft natuurlijk een groot effect op de waarde van een onderneming. Is de huidige ondernemer vervangbaar? Of zal zijn/haar vertrek een grote impact (kunnen) hebben op toekomstige kasstromen? Vaak is het laatste het geval, daarom is het van groot belang om hier tijdig over na te denken.

Naast bovenstaande items hanteren wij nog meer punten om een realistische risico-inschatting te maken van een onderneming. Dit resulteert in een geëist rendement, of te wel: welk rendement moet je behalen bij het vastgestelde risico.
Op basis daarvan maken wij een calculatie waarbij de te verwachten kasstromen tegen het geëiste rendement contant gemaakt worden naar nu. Hierdoor ontstaat een helder beeld van de waarde van de onderneming. Bovendien geeft het een helder beeld over waar een onderneming aan kan werken om zijn waarde naar de toekomst te verhogen.

Een slimme ondernemer laat al tijdig een waarde indicatie van zijn onderneming maken, zodat hij of zij werkt aan een ideale verkoopsituatie.

WILT U MEER INFORMATIE OVER BEDRIJFSOVERNAMES?

Onze adviseurs vertellen u graag meer over bedrijfsovernames

DIRECT CONTACT