Adagium kende in 2019 in meerdere opzichten een prachtig jaar. Met senior partner Frank Schuurmans blikken we kort terug en kijken we vooral ook vooruit naar wat 2020 gaat brengen. “Belangrijk is dat we de continuïteit van Adagium gewaarborgd hebben. Ik kijk ernaar uit om naast het senior partnerschap ook als Adagium aandeelhouder de ingezette koers met het team verder voort te zetten”, vertelt Frank.

Dit interview vond plaats op 29 januari 2020 en is gepubliceerd in het Ons Adagium magazine.

Een volgroeid team Adagium

“2018 was het beste jaar ooit en in 2019 zijn we verdubbeld”, stelt Frank tevreden. “De naamsbekendheid van Adagium is verder gegroeid. Wij zijn nog meer gevestigd in de regio Oost-Brabant en Noord-Limburg. Daarnaast hebben we het werk ook kunnen verzetten omdat het team volgroeid is. Wij hebben een stabiel en op elkaar ingewerkt team, waarbij iedereen zijn toegevoegde waarde naar voren brengt. Begin 2019 wonnen we de DCFA Deal of the Year Award en eind 2019 werden we genomineerd voor Overnamekantoor van het jaar. Een waardevolle erkenning voor ons werk, maar tevreden klanten is waar het uiteindelijk om gaat”.

Verschuiving naar overnames met een hogere dealwaarde

De marktomstandigheden zijn op dit moment goed voor Adagium. “Bedrijfsovernames blijven aan de orde van de dag. Ondernemers blijven ondernemen en private equity, financiers en bankiers zijn bereid om te investeren. Er is enorm veel geld beschikbaar. Dat heeft ertoe geleid dat wij grotere transacties doen en opschuiven naar een hogere dealwaarde. Mijn verwachting is dat deze omstandigheden in de meeste sectoren gunstig blijven. Er zal hoogstens uitstelgedrag en een strikter financieringsbeleid ontstaan zodra de markt minder wordt”, vertelt Frank.

Stijging in internationale overnames

Het is een interessante ontwikkeling dat buitenlandse bedrijven steeds vaker in Nederland kopen. Frank: “In 2019 hebben we 27 transacties gedaan met een totale dealwaarde van 160 miljoen euro. Dat is gemiddeld 6 miljoen euro per deal. We zien een verschuiving naar grotere nationale deals, maar we krijgen ook steeds meer een internationaal karakter. 40% van de grotere verkooptransacties was met een buitenlandse partij. Zo hebben we vorig jaar zaken gedaan met bedrijven uit diverse Europese landen. Het vinden van internationale kopers kan daarmee ook prima op ons bordje liggen. In een internationale bedrijfsovername heb je nog meer met cultuurverschillen en een andere regelgeving te maken. In dit type overnames ontkom je er niet aan om een specialist in te schakelen”.

Mensen doen zaken met partijen die ze kennen, waarderen en vertrouwen

“In onze markt is het cruciaal om top of mind te blijven”, legt Frank uit. “Daar ligt ook in 2020 onze focus op. We willen dat mensen ons kennen, waarderen en vertrouwen. Ons motto is dat iedere tevreden klant en relatie 2 nieuwe klanten oplevert, terwijl iedere niet tevreden klant ons 5 klanten kost. Vandaar dat wij in iedere stap onze toegevoegde waarde willen tonen. Het draait allemaal om tevreden klanten. Een belangrijk onderdeel hierin is vertrouwen en integriteit”.

Verlengstuk van dienstverlening voor intermediairs

“Het doel van Adagium is onze regio, Oost-Brabant en Noord-Limburg, nog verder aan ons te binden”, verklaart Frank. “Vandaar dat wij ons sterker als een onafhankelijk overnamekantoor willen profileren bij onze intermediairs. Zodat zij Adagium zien als een verlengstuk van hun dienstverlening. De kracht van Adagium komt naar voren in het zoekproces naar de juiste overnamekandidaat, de onderhandelingen én de volledige uitwerking van alle details in het overnamecontract. De risico’s die door een niet goed uitgewerkt detail kunnen ontstaan zijn ontzettend groot, dat kan een ondernemer duizenden euro’s kosten. Daar moet je een klant voor behoeden”.

Focus op de klantbehoefte

“Wij zijn extreem eager om onze klant maximaal te bedienen. Niet zozeer om een transactie te closen, maar juist om de behoefte van onze klant zo goed mogelijk te vervullen. Daarin blijven wij wel eerlijk en geven we het ook aan wanneer iets niet goed is. Dat nuchtere karakter behouden we”, licht Frank toe. “Daarbij blijven we met het vaste team op dezelfde manier werken. Er is alle ruimte om te leren en voor plezier, maar we blijven ons werk goed doen. En dat werkt en loont”.

Ieder bedrijf een goed vervolg

“Ook komend jaar blijven wij ondernemers begeleiden bij belangrijke fases in hun leven; de verkoop of aankoop van een onderneming, een personeelsparticipatie binnen het bedrijf of nieuwe verdeling van de aandelen. In 2020 blijven wij ons maximaal inzetten om binnen het gehele proces de beste resultaten voor onze klanten te behalen”, beëindigt Frank zijn verhaal.